Nyt om fjernvarmeudvidelse

23. juni 2022

Så har vi fået foreløbig godkendelse fra kommunen for begge projekter.

Vi er i gang med at søge tilskud hos Energitilsynet.

Når vi har tilskud godkendt skal projekterne endelig godkendes i kommunen (Sept måneds Kommunal bestyrelsesmøde)

Derefter skal udbudsmateriale ud til potentielle leverandører. Parallelt åbnes mulighed for at den enkelte beboer kan lave bindende aftale om fjernvarme.

Tilbud modtages fra leverandører.

Valg af leverandør og igangsættelse af arbejdet

Vi håber fortsat at komme i jorden i slut 22/start 23