Afkoblingspulje

Er de kr. 8.100,- ekls. moms for afkoblingen af naturgas inkluderet i de kr. 94.995,- for pakkeløsningen??

 • Afkoblingen af naturgas er ikke med i pakkeløsningen. Evida opkræver kr. 8.100,- for at blive afkoblet af naturgassen, og det er også Evida, der står for afviklingen af afkoblingspuljen. Tilskuddet fra afkoblingspuljen udbetales til den enkelte naturgaskunde. Det er sådan politikerne har besluttet at tilskuddet fra staten skal søges og modtages.

Hvad hvis jeg søger afkoblingspuljen, og vi ikke opnår de 65 % tilslutning?

 • Evida står for afviklingen af afkoblingspuljen. Det er derfor EVIDA, at du skal kontakte, hvis fjernvarmen alligevel ikke bliver til noget.

Hvad hvis afkoblingspuljen bliver tom? Man har jo hørt i nyhederne, at puljerne tømmes lynhurtigt.

 • Det er bygningspuljen, der ofte nævnes i nyhederne. Denne pulje tømmes altid lynhurtigt. Tømningen af afkoblingspuljen går ikke lige så hurtigt – nogle år er puljen ikke blevet tømt. Puljen blev tømt i 2023, men i dette år var det også en energikrise og en stor efterspørgsel på fjernvarme.

Hvornår skal jeg søge afkoblingspuljen?

 • Du skal søge afkoblingspuljen, når du ved, hvornår fjernvarmen ca. bliver installeret hos dig. Det vil du blive informeret om længere henne i processen.

Find flere informationer om afkoblingspuljen på EVIDA’s hjemmeside: Afkoblingsordning (evida.dk). Hvis du har flere spørgsmål til afkoblingspuljen, skal du kontakte EVIDA, da vi i fjernvarmeselskabet ikke har noget med afkoblingen af naturgas eller afviklingen af puljen at gøre.

At du kan søge afkoblingspuljen, er blot en bonusinfo til dig, så du kan spare på penge på din fjernvarmeinstallation.

 

Pris

Hvad koster en stikledning?

 • Prisen på stikledningen er omkring kr. 140.000,- - kr. 160.000, hvilket er de faktiske omkostninger.

Er der en garanti for prisen på pakkeløsningen holder?

 • Ja, prisen er fastlagt.

Har fjernvarmebestyrelsen overvejet en finansieringsform for fjernvarmepakkeløsning?

 • Vi har undersøgt forskellige finansieringsmuligheder. VEKS (transmissionsselskabet på vestegnen) har et lån, der kan benyttes, men vi har undersøgt, at det kan være billigere at låne pengene i banken.

Prisen på pakkeløsningen er kr. 94.995,-. Efter marts koster den 10.000 kr. mere – men hvornår?

 • Får vi 65 % tilslutning på pakkeløsningen, så koster pakkeløsningen kr. 10.000, - mere i anlægsfasen. Hvis de 65 % ikke opnås inden marts, så bliver fjernvarmen ikke en realitet, og det er derfor ikke længere muligt at få installeret fjernvarme med en pakkeløsning.

Hvis der tilsluttes mere end 65 %, bliver det så billigere?

 • Hvis der opnås mere end 65% som er beregningsgrundlaget i projektforslaget, vil en evt. besparelse blive over varmeprisen for alle forbrugere, da vi bliver flere til at dele de fælles omkostninger.

Er der andre skjulte omkostninger ved at være en del af fjernvarmen?

 • Nej – og det er en fast pris. Og der er ingen skjulte omkostninger. Vi har informeret om alle omkostninger der er i forbindelse med en standardinstallation på fjernvarmen. Hvis man har specifikke og ekstraordinære ønsker, så er det klart, at prisen fordyres.

Hvad hvis entreprenørpriserne bliver billigere, når vi går i gang?

 • 94.995,- er en fordelagtig pris, hvor der betales en del af de faktiske omkostninger af fjernvarmeinstallationen. Da de faktiske omkostninger ligger højere end kr. 94.995,-, bliver prisen på pakkeløsningen ikke billigere. Og sammenlignes der med andre fjernvarmeselskaber, hvor nogle skal betale op til kr. 150.000,- – kr. 200.000,- for en fjernvarmeinstallation, så mener vi, at prisen er god og fordelagtig for jer. Andre steder har man måtte stoppe udbygningen af fjernvarme, fordi priserne har været for høje.

Hvis renten falder, vil det så blive billigere for en pakkeløsning?

 • Hele udbygningsprojektets pris er blevet højere, og derfor gælder forrentningen af den samlede sum hele projektet. Hvis renten bliver lavere, så bliver fjernvarmeprisen billigere for alle.
 • Med andre ord – i et fjernvarmeselskab, der er non-profit drevet, deler alle fjernvarmeforbrugerne de faktiske omkostninger, der er ved at levere fjernvarme. Det betyder, at jo flere, der kommer på fjernvarmen, jo flere er vi til at dække omkostningerne. I fjernvarmeselskabet deler vi derfor de omkostninger, der er ved at udbygge fjernvarmen til Nørrebred/Syvhøjvænge. Hvis renten falder, så vil de fælles omkostninger falde, og dermed vil varmeregningen blive billigere for os alle.

 

Hvornår kommer fjernvarmen?

Kan jeg regne med tidsplanen?

 • Ja, du kan godt regne med tidsplanen. Vi forventer at opstarte etableringen af fjernvarme i slutningen af 2024 eller starten af 2025, samt at anlægsfasen bliver i 2025-2026.

 

Pakkeløsningen

Hvad hvis jeg skal have noget af mit gulv op for at få plads til fjernvarmeunitten?

 • Pakkeløsningen tager udgangspunkt i, at fjernvarmeunitten placeres samme sted som det eksisterende varmeanlæg. Hvis du sige ja til fjernvarme, vil vi sammen med entreprenøren komme på besøg hjemme hos dig, hvor vi kan snakke om, hvordan du bedst muligt kan få installeret fjernvarme.

Hvad med fjernvarmeunitten – kan jeg vælge en anden?

 • Valget af unit er tilvalgt i pakkeløsningen.

Hvad med service af fjernvarmeunitten?

 • Fjernvarmeunitten kræver ikke meget service, og da installationen er din, skal du selv sørge for servicen.

Hvad med reetablering – hvad er inkluderet i pakkeløsningen?

 • Du er selv med til at planlægge med entreprenøren, hvordan der skal reetableres udenfor.

Fjernelse af skorstene – er det en del af reetableringen?

 • Nej, fjernelsen af skorstenen er ikke inkluderet.

Hvornår skal vi betale for installationen?

 • Installationen skal betales, når fjernvarmeinstallationen er færdigetableret.

Er beløbet på kr. 94.995,- med eller uden moms?

 • Beløbene er med moms.

Indeholder pakkeløsningen en varmtvandsbeholder?

 • Fjernvarmeunitten, der er i pakkeløsningen, er en vekler-veksler løsning, der leverer varmt brugsvand uden en varmtvandsbeholder.

Er der mulighed for at få installeret en anden fjernvarmeunit end den der er valgt i pakkeløsningen?

 • Som udgangspunkt nej. Men inden installation, kommer vi på besøg, hvor vi snakker om, hvad dine behov og ønsker er. Fjernvarmeunitten der er valgt, kan justere temperaturen op og ned afhængig af dag og nat. Derudover indeholder den vejrkompenseringsanlæg, der styrer anlægget automatisk afhængig af udetemperaturen. Når det bliver varmt, slukker anlægget automatisk – og omvendt -når det bliver koldt, starter anlægget automatisk op.

Kontrakten

Hvis man flytter, er man så bundet til kontrakten?

 • Nej, det er man ikke.

Er der en fortrydelsesret, når vi underskriver kontrakten?

 • Kontrakten er bindende, da de 65 % er en forudsætning for, at projektet bliver en realitet. I tilfælde af, at fjernvarmeinstallationen ikke kan lade sig gøre, så er kontrakten undtagelsesvist ikke bindende.

Informationer

Hvornår informere i om, at I har nået de 65 %?

 • I slutningen af marts opgør vi om de 65 % er nået.

 

 

Fjernvarme generelt

Har dårlig afkøling en påvirkning på fjernvarmeprisen?

 • Ja, det har en påvirkning, da vi som fjernvarmeselskab er interesseret i en effektiv fjernvarmedrift, jf. de tekniske bestemmelser.

Forpligter fjernvarmeselskabet sig til at levere en minimumstemperatur?

 • Ja, fjernvarmeselskabet forpligter sig til at levere en minimumstemperatur, jf. de tekniske bestemmelser.

Hvad er fordelene for mig ved at vælge fjernvarme?

 • Stabil fjernvarmepris
 • Lov om CO2-kvoter kommer til at omfatte opvarmning af huse, og det betyder stigende CO2 afgifter på naturgas (kr. 1.800,- pr. år) og olie (kr. 2.400,- pr. år) i fremtiden. Olie og naturgas skal være udfaset i 2030 og 2035.
 • Fjernvarmen er fremtidssikker og en fleksibel energikilde
 • I fjernvarmeselskaber løftes alle omkostninger i fællesskab. Når du har naturgas, skal du stå for alle omkostninger selv.
 • Levetid på fjernvarmeanlægget er 25 år, mens levetiden på et naturgasanlæg er ca. 15 år.
//