Tidsplan

Vi starter med at udbygge fjernvarmen i Nørrebred/Syvhøjvænge.

For at optimere den eksisterende fjernvarmedrift og forsyne de nye områder med fjernvarme, skal fjernvarmerørene renoveres i skolestien.

Renoveringen af skolestien forventes at blive udført i 2024

Efter renoveringen opstarter vi udbygningsprojektet i Nørrebred/Syvhøjvænge, hvis 65 % af varmeaftaget i området siger ja tak til fjernvarme.

Vi forventer at opstarte i ultimo 2024 / primo 2025, samt at anlægsperioden vil foregå i 2025-2026.

Når Nørrebred/Syvhøjvænge er udbygget med fjernvarme, forventer vi at opstarte med at udbygge fjernvarme i Rendsagervej/Løkketoften. Flere informationer om Rendsagervej/Løkketoften kommer. 

//