Tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet i Rendsagervej, Løkketoften, Syvhøjvænge og Nørrebred

Primo 2021: Projektforslag indsendes til kommunen.

Forår 2021: Godkendelse fra Vallensbæk Kommune forventes at foreligge.

Forår 2021: Efter kommunens godkendelse bliver det muligt at lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.