Fjernvarme på vej til Nørrebred og Syvhøjvænge

 

Med klimaaftalen er der indgået aftale om udfasning af olie- og gasfyr for at erstatte dem med en mere bæredygtig løsning – specielt fjernvarme. Den samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000 tons i 2030.

Vallensbæk Fjernvarme Nord er derfor ved at planlægge udbygning af fjernvarmeforsyningen, så den også i første omgang dækker gasområderne på Rendsagervej, Løkketoften, Syvhøjvænge og Nørrebred. I alt får 623 husstande mulighed for at få fjernvarme.

Hvorfor vælge fjernvarme?

Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i.

”Varmen leveres lige til døren og fjernvarmeselskabet står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen, så det er nemt og bekvemt for forbrugerne. Desuden er fjernvarme på årsbasis billig sammenlignet med naturgas, elvarme og oliefyr. Og så er levetiden længere og investeringen langt mindre end f.eks. til varmepumper” fortæller formand i Vallensbæk Fjernvarme Nord, Mogens Wilbert.

"Beregninger viser, at den gennemsnitlige husstand kan spare mange penge på den årlige varmeregning. Hvor stor besparelsen bliver, afhænger af mange ting - f.eks. kan antallet af beboer i husholdningen ændre regnestykket. Men der er ingen tvivl om, at for langt de fleste bliver fjernvarme en gevinst. Dertil kommer den store miljømæssige gevinst. Et hus med fjernvarme udleder ca. 70% mindre CO2 end et hus, der opvarmes med naturgas" påpeger Mogens Wilbert.

Processen hen imod mere fjernvarme i Vallensbæk

For at et projekt om udvidelse af forsyningsområdet kan blive en realitet, skal det gennemgå forskellige faser, inden de første nye kunder kan tilsluttes. Faserne består af følgende elementer:

  • Projektforslag med tidsplan.
  • Behandling og godkendelse hos Vallensbæk Kommune.
  • Interessen for fjernvarme i områderne. Typisk skal ca. 60% af husstandene i området tilslutte sig fjernvarme før det er rentabelt.
  • Udbud af anlægsprojektet.

 

//